Benoeming Karina Raaijmakers tot lid van de Raad van Bestuur

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Karina Raaijmakers per 22 maart 2023 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het College sanering zorginstellingen totdat er een nieuwe voorzitter is. In die periode treedt Karina Raaijmakers op als plaatsvervangend voorzitter. De benoeming is voor maximaal 1 jaar.

Op 21 maart 2023 heeft Marian Kaljouw afscheid genomen van het College sanering. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe bestuursvoorzitter is nog in volle gang. Om de continuïteit in de besturing te borgen heeft de minister van VWS Karina Raaijmakers benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het College sanering. De benoeming is ingegaan op 22 maart 2023. Het is voor maximaal 1 jaar en duurt totdat er een nieuwe bestuursvoorzitter is. Tot die tijd is Karina Raaijmakers plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Bestuur. De benoeming van Marian Kaljouw eindigt formeel op 1 juni 2023.