Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming. In de taakuitoefening wordt het bestuur bijgestaan door het secretariaat en gemachtigden.

Geranne Engwirda

Voorzitter Raad van Bestuur

Per 1 januari 2024 is Geranne Engwirda voorzitter van de Raad van Bestuur van het College sanering zorginstellingen. Geranne kent de zorg van binnenuit en heeft een brede ervaring als bestuurder.  Geranne is bestuurder geweest van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daarvoor was ze lid van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo en manager bedrijfsvoering van één van de divisies van het UMC in Utrecht. Geranne is per 1 januari 2024 tevens benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. Haar nevenfuncties zijn: lid van de Raad van Toezicht van Fontys Hogescholen en bestuursvoorzitter van Stichting Bevordering Kinderopvang Apeldoorn.