Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming. In de taakuitoefening wordt het bestuur bijgestaan door het secretariaat en gemachtigden.

Portret van Karina Raaijmakers
Beeld: ©Jelmer de Haas Fotografie

Karina Raaijmakers

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur

Karina Raaijmakers is per 22 maart 2023 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het College sanering zorginstellingen. De benoeming van Karina is voor maximaal 1 jaar en duurt totdat een nieuwe bestuursvoorzitter wordt benoemd. Tot die tijd is Karina Raaijmakers waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van het College sanering.

Karina is ook benoemd als waarnemend bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voordat Karina lid werd van de Raad van Bestuur van het College sanering van de NZa was zij sinds 1 april 2018 directeur Toezicht bij de NZa. Karina zal deze functie weer gaan vervullen zodra een nieuwe voorzitter is benoemd. Daarnaast is Karina lid van de Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Rotterdam. 

Karina studeerde Economie en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze begon haar loopbaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hier leerde Karina in verschillende functies in enkele jaren het vak van toezichthouder. Na een aantal jaren bij adviesbureau Clear Conduct gewerkt te hebben dat zich richt op het verbeteren van toezichthoudende organisaties, keerde ze terug naar de AFM. Van 2016 tot 2018 was Karina hoofd Toezicht Verzekeren en Pensioenen bij de AFM.