Vergadering van 16 mei 2023

Casus 5133 GGz Centraal, verkoop de Heuvel te Ermelo
Casus 5235 GGz Breburg Groep, verkoop deel perceel Heuvelstraat te Dongen
Casus 5324 ZorgAccent, nieuwe en reeds gedane verhuringen Bellavistastraat 1, 5 en 7 te Almelo
Casus 5351 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop Groene Kruisgebouw  
Casus 5353 Stichting Zorggroep te Venlo, Verkoop Wijkgebouw te Haelen       
Casus 5355 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop Groene Kruisgebouw Maasbracht   
Financieel overzicht januari tot en met maart 2023
 

Casus 5133 GGz Centraal, verkoop de Heuvel te Ermelo

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort, voor de verkoop van het perceel grond met de daarop gerealiseerde opstallen, volgens opgave van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (de Openbare Registers) niet nader aangeduid, volgens partijen gelegen nabij de Oude Nijkerkerweg 50, 3853 JT te Ermelo (“Boerderij De Heuvel met Kalverschuur”), ter grootte van ongeveer 3000 m2, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie G, nummer 4356, aan welke perceel het Kadaster voorlopige kadastrale grenzen en een voorlopig oppervlakte heeft toegekend, aan Veenkamp B.V., te Wekerom, tegen een prijs van € 460.000,- k.k.;
  2. dat op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 3 sub b en c van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen goedkeuring nodig is voor de in de overeenkomst d.d. 21 april 2023 opgenomen vestiging van een opstalrecht voor aanwezige kabels en leidingen, alsmede het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van gedeelten van percelen om te komen van en te gaan naar het heersend erf vanaf de openbare weg.

Casus 5235 GGz Breburg Groep, verkoop deel perceel Heuvelstraat te Dongen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Breburg Groep te Tilburg voor de verkoop van een perceel grond, gelegen aan de Heuvelstraat 21-23 en 25-27 te Dongen, kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie I, nummer 2941 (gedeeltelijk), met een grootte van circa 1930 m² aan Stichting Casade te Waalwijk, tegen een prijs van € 151.875,- k.k., met de verplichting voor Casade om 18 zorgeenheden te realiseren die GGz Breburg zal huren voor een bedrag van € 168.912,- per jaar (prijspeil juli 2022).

Casus 5324 ZorgAccent, nieuwe en reeds gedane verhuringen Bellavistastraat 1, 5 en 7 te Almelo

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZorgAccent, gevestigd te Almelo, voor de verhuring van: 
a.    een ruimte van circa 210,70 m2 vvo aan Bellavistastraat 7 te Almelo, aan Stichting Tactus Verslavingszorg, gevestigd te Deventer, tegen een aanvangshuurprijs van € 18.868,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijsindex, voor het eerst per 1 januari 2024, en de huurovereenkomst reeds is ingegaan op 1 maart 2023; 
b.    een ruimte van circa 67,60 m2 vvo aan Bellavistastraat 7 te Almelo, aan Stichting Tactus Verslavingszorg, gevestigd te Deventer, tegen een aanvangshuurprijs van € 6094,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijsindex, voor het eerst per 1 januari 2024, en de huurovereenkomst reeds is ingegaan op 1 maart 2023; 
c.    een ruimte van circa 239,70 m2 vvo aan Bellavistastraat 7 te Almelo, aan PsyM B.V., gevestigd te Hengelo (Ov.), tegen een aanvangshuurprijs van € 21.063,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de Consumentenprijsindex, voor het eerst per 1 januari 2024, en de huurovereenkomst reeds is ingegaan op 1 maart 2023.
2.    ingevolge artikel 18 van de WTZi niet de vernietigbaarheid in te roepen van de volgende verhuring door Stichting ZorgAccent, gevestigd te Almelo:
a.    een ruimte van circa 275 m2 vvo aan Bellavistastraat 1 te Almelo, aan Praktijk voor Fysio- en Manueeltherapie “Het Acaciaplein”, gevestigd te Almelo, tegen een aanvangshuurprijs van € 30.000,- per jaar, inclusief bepaalde servicekosten, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en de huurovereenkomst is ingegaan op 1 juni 2022.
3.    ingevolge artikel 18 van de WTZi geen nader onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de volgende verhuringen door Stichting ZorgAccent, gevestigd te Almelo:
a.    een ruimte van circa 408 m2 vvo aan Bellavistastraat 1 te Almelo, aan Maatschap Huisartsenpraktijk Bellavista, gevestigd te Almelo, tegen een aanvangshuurprijs van € 32.235,- per jaar, waarbij de huurovereenkomst reeds is opgezegd;
b.    een ruimte van circa 249,50 m2 vvo aan Bellavistastraat 1 te Almelo, aan Technologie & Zorg Academie, gevestigd te Enschede, tegen een aanvangshuurprijs van € 13.806,- per jaar voor zes dagdelen per week, inclusief bepaalde servicekosten, waarbij de huurovereenkomst reeds is opgezegd;
c.    een ruimte van circa 330 m2 vvo aan Bellavistastraat 5 te Almelo, aan SocNed Holding B.V., gevestigd te Hengelo (Ov.), tegen een aanvangshuurprijs van € 31.200,- per jaar inclusief bepaalde servicekosten, waarbij de huurovereenkomst reeds is opgezegd;
d.    een ruimte van circa 149,10 m2 vvo aan Bellavistastraat 5 te Almelo, aan Stichting Nederland Participeert, gevestigd te Almelo, tegen een aanvangshuurprijs van € 11.182,56,- per jaar, waarbij de huurovereenkomst reeds is opgezegd.
4.    ingevolge artikel 18 van de WTZi jo. artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de volgende verhuringen door Stichting ZorgAccent, gevestigd te Almelo:
a.    een ruimte van circa 49,10 m2 vvo aan Bellavistastraat 7 te Almelo, aan Imean Concultancy B.V., gevestigd te Almelo;
b.    een ruimte van circa 16 m2 vvo aan Bellavistastraat 7 te Almelo, aan Imean Care B.V., gevestigd te Almelo;
c.    een ruimte van circa 56 m2 vvo aan Bellavistastraat 7 te Almelo, aan Jeugdbescherming Overijssel, gevestigd te Zwolle;
d.    een ruimte van circa 57,5 m2 vvo aan Bellavistastraat 7 te Almelo, aan Jarabee, Stichting voor Jeugdzorg in Twente, gevestigd te Hengelo.

Casus 5351 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop Groene Kruisgebouw     

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg te Venlo, voor de verkoop van de eigendom van het zorgcentrum met opstallen, parkeerterrein en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Tollensestraat 1A te Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie M, nummer 3041, groot ca. 385 m2 tegen een prijs van € 176.000,- k.k. (geen btw) aan All-in Security Holding B.V. te Venlo.

Casus 5353 Stichting Zorggroep te Venlo, Verkoop Wijkgebouw te Haelen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg te Venlo, voor de verkoop van de eigendom van het zorgcentrum met opstallen, parkeerterrein en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Roggelseweg 24 en 24a te Haelen, kadastraal bekend gemeente Haelen, sectie A, nummer 5215, groot 8 are en 19 centiare tegen een prijs van € 183.500,- k.k. aan EDM Vastgoed B.V. te Neer;
  2. ingevolge artikel 18 van de Wtzi geen nader onderzoek te doen naar het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst met PGB in beweging te Nunhem voor de verhuur van circa 240 m2 praktijkruimte tegen een aanvangshuurprijs van € 12.000,- per jaar (geen btw), waarbij de verhuurovereenkomst overgaat naar de koper.

Casus 5355 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop Groene Kruisgebouw Maasbracht

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg te Venlo, voor de verkoop van de eigendom van het zorgcentrum met opstallen, parkeerterrein en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Zandkuilweg 2 te Maasbracht, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie H, nummer 1477, groot 11 are en 6 centiare tegen een prijs van € 350.000,- k.k. aan Energy beheer b.v. te Susteren;
  2. ingevolge artikel 18 van de Wtzi en artikel 14 lid 2 sub b van de beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek te doen naar het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst uit 2015 tussen de Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg te Venlo en Lionarons GGZ B.V. te Heerlen voor de verhuur van circa 34 m2 bvo).

Financieel overzicht januari tot en met maart 2023

Het College sanering zorginstellingen besluit het financieel overzicht van januari tot en met maart 2023 voor kennisgeving aan te nemen en te publiceren op de website van het College sanering.