Vergadering van 20 maart 2023

Casus 4440 Florence, verkoop complex Loevesteinlaan 355 te Den Haag
Casus 4932 Reinier van Arkel Groep, Eikenven, Laan van Voorburg 3 te Vught
Casus 5343 ORO, verkoop Gezellestraat 7 te Gemert 
Casus 5371 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), verhuur aan De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden te Hoorn
Casus 5386 Espria, Wischmei 24 en 26 te Vlagtwedde
Casus 5397 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, verhuur Burg. Daleslaan 27 te Nijmegen

Casus 4440 Florence, verkoop complex Loevesteinlaan 355 te Den Haag

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Florence te ‘s Gravenhage, voor de verkoop van het bestaande recht van erfpacht van het perceel grond met opstallen, zijnde een verzorgingstehuis voor bejaarden, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie AW, nummer 3083, groot 6310 m2 een prijs van € 1.700.000,- k.k. aan Fraxus Koop B,V te Oisterwijk, waarbij tevens overeengekomen is, dat de koper, een nog nader vast te stellen afkoopsom of canon betaalt aan de gemeente Den Haag voor de eeuwig durende erfpacht voor het nieuwe gebruik van het perceel grond kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie AW, nummer 3083, groot 6310 m2.

Casus 4932 Reinier van Arkel Groep, Eikenven, Laan van Voorburg 3 te Vught

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinier van Arkel, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, voor de verkoop van een perceel grond plaatselijk bekend als Laan van Voorburg 3 te Vught en kadastraal bekend als gemeente Vught, sectie C, nummer 2391, groot circa 11.730 m2 voor een bedrag van € 1.750.000,- k.k. aan Bijnen Vastgoed Vught B.V. te Vught of nader te noemen meester.

Casus 5343 ORO, verkoop Gezellestraat 7 te Gemert

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ORO te Helmond, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Gezellestraat 7. 5421 PE te Gemert, kadastraal bekend: gemeente Gemert, sectie M, nummer 2935, groot ca. 2a 62a, tegen een prijs van € 397.000,- k.k. aan de heer T.J. en mevrouw M.C. te G.

Casus 5371 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), verhuur aan De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dijklander Ziekenhuis te Hoorn voor de verhuur van 272,35 m2 vvo (kantoorruimte) op de 5e etage in het kantoorgebouw gelegen aan de Maelsonstraat 11 te Hoorn aan De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden te Alkmaar tegen een kale jaarhuurprijs van € 42.374,94 (zijnde € 155,59 per m2 vvo) voor een periode van 5 jaar, ingaande op 1 oktober 2021 en lopende tot en met 30 september 2026, met de optie tot verlenging voor een aansluitende periode van 1 jaar derhalve tot 30 september 2027 en daarna met aansluitende perioden van telkenmaal 1 jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks per 1 januari en voor het eerst per 1 januari 2022 wordt geïndexeerd op basis van de CPI alle huishoudens.

Casus 5386 Espria, Wischmei 24 en 26 te Vlagtwedde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Trans, gevestigd te Rolde, voor de verkoop van een perceel grond met verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Wischmei 24 en 26 te Vlagtwedde, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie L, nummer 1.102, groot 1566 m² aan J. Kamphuijs Beheer B.V. te Stadskanaal en B.T. Beheer B.V. te Odoorn voor een koopsom van € 432.500,00 k.k.

Casus 5397 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, verhuur Burg. Daleslaan 27 te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina te Nijmegen voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen in de polikliniek Jonkerbosch op de locatie aan de Burgemeester Daleslaan 27 in Nijmegen, groot totaal 265 m² bvo en medegebruik van een technische ruimte in het keldergebouw voor circa 35 m² bruto vloeroppervlakte, tegen een kale aanvangshuurprijs van jaarlijks € 87.483,73,- vrij van btw, jaarlijks per 1 januari voor het eerst met ingang van 1 januari 2024 te indexeren overeenkomstig de CPI alle huishoudens (2006=100), ingaande op 1 januari 2023 voor een periode van 12 maanden tot en met 31 december 2023, aansluitend steeds stilzwijgend voor te zetten voor een periode van telkens 12 maanden, aan Kinder Diabetes Centrum Nijmegen B.V. te Nijmegen.