Vergadering van 27 juni 2023

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen Gasthuis te Goes
Casus 5249 De Hartekamp Groep, Bolwerkse Poort 18-21-23/73-75/14-16 Calypso 18-20-22 te Nieuw Vennep
Casus 5273 Allévo, verkoop Dorpsstraat 93 te Krabbendijke
Casus 5393 GGz Oost Brabant, Daniël de Brouwerstraat 15 te Boekel

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

1.    Ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

A.

1.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 19, omvattende:
a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 84 te Goes;
2.     het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 70, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van de bijbehorende berging op de begane grond;
3.     het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 114, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
    aan mevrouw P.J. te G., tegen een prijs van €113.629,95 v.o.n.


B.

1.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 27, omvattende:
a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
b.     het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 106 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 61, omvattende:
    a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.     het recht op het uitsluitend gebruik van de bijbehorende berging op de begane grond;
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 124, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
    aan: de heer J.O. en mevrouw A.O. te H., tegen een prijs van € 116.096,31 v.o.n.

C.

1.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 31, omvattende:
a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 114 te Goes;

2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 52, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van de bijbehorende berging op de begane grond;
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 128, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan: de heer P.S. en mevrouw P.Z. te K., tegen een prijs van € 113.629.95 v.o.n.
D.

1.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 39, omvattende:
a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 128 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 53, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van de bijbehorende berging op de begane grond;
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 129, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan de heer W.V. en mevrouw. M.V. te G., tegen een prijs van € 118.562,68 v.o.n.

E.

1.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 43, omvattende:
a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 136 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 57, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van de bijbehorende berging op de begane grond;
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 133, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan: de heer A.K. en de heer D.K. te G., tegen een prijs van € 116.096,31 v.o.n.

F.

1.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 45, omvattende:
a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vijfde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 150 te Goes.

2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 48, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van de bijbehorende berging op de begane grond;
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 134, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan: de heer J.K. te T., tegen een prijs van € 121.029,05 v.o.n.

G.

1.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 13 omvattende:
a.    het tachtig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (80/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 66 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 67, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van de bijbehorende berging op de begane grond;
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 117 omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan de heer D.M. en mevrouw. A.M. te K. tegen een prijs van € 98.831,76 v.o.n.

H.

1.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 23, omvattende:
a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 92 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 60, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van de bijbehorende berging op de begane grond;
3.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 123, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan mevrouw. B.K. te G., tegen een prijs van € 111.163,58 v.o.n.

Casus 5249 De Hartekamp Groep, Bolwerkse Poort 18-21-23/73-75/14-16 Calypso 18-20-22 te Nieuw Vennep

Het College sanering zorginstellingen besluit 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting de Hartekamp Groep te Velserbroek, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Bolwerksepoort 14, te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 2905, groot 1 are 57 centiare en het 1/40 aandeel in het recht van eigendom van het pad kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 2944 , groot 3 are 91 centiare tegen een bedrag van € 490.490,- k.k. aan de heer R.H. te N.;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting de Hartekamp Groep te Velserbroek, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Bolwerksepoort 16, te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 2906 , groot 1 are 56 centiare en het 1/40 aandeel in het recht van eigendom van het pad kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 2944 , groot 3 are 91 centiare tegen een bedrag van € 485.000,- k.k. aan de heer G.T. en mevrouw E.J. te D.

Casus 5273 Allévo, verkoop Dorpsstraat 93 te Krabbendijke

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Allévo te Goes, voor de verkoop van het praktijkgebouw aan de Dorpsstraat 93, 4413 CD te Krabbendijke, kadastraal bekend: gemeente Krabbendijke, sectie C, nummer 4362, groot ca. 4a 14ca, tegen een prijs van € 325.000,- k.k. aan Scheldemondzorg Beheer B.V. te Rilland.

Casus 5393 GGz Oost Brabant, Daniël de Brouwerstraat 15 te Boekel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant te Boekel voor de verhuur van de bedrijfsruimte aan de Daniël de Brouwerstraat 15 te 5427 EL Boekel, kadastraal bekend: gemeente Boekel, sectie F, nummer 1320, groot ca. 325 m2, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 40.380,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 juli te indexeren voor het eerst per 1 juli 2024 met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens 2006=100; voor een periode van 2 jaar met verlengmogelijkheden in overleg met wederzijds goedvinden, ingaande per 16 januari 2023 aan gemeente Boekel te Boekel.