Vergadering van 28 november 2023

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes
Casus 5031 ETZ, verkoop loc. Kasteellaan 2 te Waalwijk
Casus 5324 ZorgAccent, verhuring van ruimte Bellavistastraat 1 te Almelo aan Coöperatie Twentse Zorgacademie
Casus 5416 Dichterbij, grondruil met Limburgs Landschap te Ottersum      
Casus 5445 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, verhuur aan Dicoon te Nijmegen
Casus 5464 Xonar, loc. Heerlerbaan 142 te Heerlen
Casus 5527 OLVG, verhuur verdieping A5 locatie West te Amsterdam
 

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

A.

1.    Het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 4, omvattende:
a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de begane grond, plaatselijk bekend als Kievitlaan 52 te Goes.
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 91, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond;

aan de heer G.B. en mevrouw R.B. te L. tegen een bedrag van € 111.230,85 VON.

B.

1.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 22, omvattende:
a.    het tachtig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (80/5,665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 90 te Goes.

2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 59, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond.
3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 122, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes; 

aan de heer P.Z. en mevrouw J.Z. te G., tegen een bedrag van € 121.298,12 VON.

C.

1.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 28, omvattende:
a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 108 te Goes.
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 62, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond.
3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 125, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan mevrouw P.S. te G., tegen een bedrag van € 133.629,95 VON.


D.

1.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 42, omvattende:
a.    het eenhonderdvijfenzestig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (165/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 134 te Goes.
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 56, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond.
3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 132, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes; 
    
aan de heer J.N. en mevrouw L.J. te G., tegen een bedrag van € 138.293,60 VON.

Casus 5031 ETZ, verkoop loc. Kasteellaan 2 te Waalwijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, gevestigd te Tilburg, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Kasteellaan 4 te 5141 BM Waalwijk, kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie D, nummer 4299, groot circa 38 are en 46 centiare, waaraan door het Kadaster een voorlopige oppervlakte en voorlopige grenzen zijn toegekend, aan WPNL VI B.V., gevestigd te Schiphol, tegen een prijs van € 1.000.000,- k.k.

Casus 5324 ZorgAccent, verhuring van ruimte Bellavistastraat 1 te Almelo aan Coöperatie Twentse Zorgacademie

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZorgAccent, gevestigd te Almelo, voor de verhuring van een ruimte van circa 250 m2 vvo in het gebouw aan Bellavistastraat 1 te Almelo, aan Coöperatie Twentse Zorgacademie (TZA) U.A., gevestigd te Enschede, tegen een aanvangshuurprijs van € 22.455,- per jaar, waarbij de huurovereenkomst is ingegaan op 1 september 2023 met een looptijd van een jaar.

Casus 5416 Dichterbij, grondruil met Limburgs Landschap te Ottersum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep voor de grondruil van twee percelen grond, kadastraal bekend: gemeente Gennep, sectie H, nummer 1346 groot ca. 62.514 m2 en gemeente Ottersum, sectie F, nummer 308, groot ca. 5045 m2 (ged.), tegen vier percelen van Stichting Het Limburgs Landschap te Lomm, kadastraal bekend: gemeente Gennep, sectie D, nummer 3138 (ged.), groot 3682 m2, gemeente Gennep sectie H, nummers 1259 en 1258, tezamen groot 26.140 m2 en gemeente Gennep, sectie H, nummer 1261 (ged.) groot 37.288 m2. De ruil wordt gedaan met gesloten beurs waarbij kosten die betrekking hebben op de eigendomsoverdrachten die in het kader van de onderhavige ruil plaatsvinden, zoals overdrachts- en omzetbelasting (indien van toepassing), door partijen zelf wordt gedragen, deze kosten worden niet gedeeld. De notariskosten en kadasterkosten worden door Partijen ieder voor de helft gedragen. De kosten die in rekening worden gebracht in verband met de doorhaling van hypotheken en/of beslagen, zijn voor rekening van de partij die de gronden inbrengt waarop deze hypotheken zijn gevestigd of beslagen zijn gelegd.

Casus 5445 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, verhuur aan Dicoon te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichitng Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina te Nijmegen voor de verhuur van de navolgende bedrijfsruimten:
    Weg door Jonkerbos 100 (6532 SZ) Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie D, nummer 3211 en 3213, gedeeltelijk; 
    Burg. Daleslaan 23 (6532 CL) Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie D, nummer 3852 gedeeltelijk; 
    Burg. Daleslaan 27 (6532 CL) Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie D, nummer 3210 en 3212, gedeeltelijk; 
    Carbatinastraat 3 (6515 GM) Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 2354, gedeeltelijk; 
    Kerkeland 3 (6651 KN) Druten, kadastraal bekend gemeente Druten, sectie D, nummer 1677, gedeeltelijk;

gezamenlijk groot totaal 3403 m² verhuurbaar vloeroppervlakte, tussen partijen aangeduid als FNO (functioneel nuttig vloeroppervlak), tegen een kale aanvangshuurprijs van jaarlijks € 1.020.848,20 vrij van btw, jaarlijks per 1 januari voor het eerst met ingang van 1 januari 2024 te indexeren overeenkomstig de CPI alle huishoudens (2006=100), ingaande op 1 januari 2023 voor een periode van 12 maanden tot en met 31 december 2023, aansluitend steeds stilzwijgend voor te zetten voor een periode van telkens 12 maanden, aan Dicoon B.V. te Elst.

Casus 5464 Xonar, loc. Heerlerbaan 142 te Heerlen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Xonar te Maastricht, voor de verkoop van het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin plaatselijk bekend Heerlerbaan 142, 142-BG01, 142-BG03, 142 BG04 en 142 BG05 te Heerlen (6418 CJ), kadastraal bekend: gemeente Heerlen, sectie K, nummer 6419, groot circa 1.24.03 are en het aangrenzend perceel, kadastraal bekend: gemeente Heerlen, sectie K, nummer 4102, groot 20.83 are, tegen een koopprijs van € 1.400.000,- aan Bison Investments BV te Nijkerk.

Casus 5527 OLVG, verhuur verdieping A5 locatie West te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting OLVG, gevestigd te Amsterdam, voor de verhuur van 603 m2 vvo op de 5e verdieping van vleugel A van het ziekenhuisgebouw aan Jan Tooropstraat 164 te 1061 AE Amsterdam aan Stichting Cordaan, gevestigd te Amsterdam, tegen een huurprijs van € 120.600,- per jaar, de huurperiode ingegaan op 15 oktober 2023 voor een periode van 5 jaar, de huurprijs jaarlijks per 1 september, voor het eerst op 1 september 2024, te indexeren volgens de CPI alle huishoudens, waarbij tot 5% de volledige indexering wordt doorberekend, over het meerdere tussen 5% en 8% er 50% wordt doorberekend en over het meerdere boven 8% geen indexering wordt doorberekend.