Vergadering van 3 oktober 2023

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes
Casus 4974 Careyn, Locatie Gaslaan 14-18 te Maarssen
Casus 5037 Careyn, Voornesteyn, De Eik 68 te Hellevoetsluis
Casus 5230 Medisch Spectrum Twente, verhuur ruimte Prins Bernhardstraat 17 te Oldenzaal      
Casus 5249 De Hartekamp Groep, Bolwerkse Poort 18-21-23/73-75/14-16 Calypso 18-20-22 te Nieuw Vennep Casus 5492 Sint Anna Zorggroep, Akert te Geldrop
Casus 5516 Gelre Ziekenhuizen, Verhuur locatie Gelre Apeldoorn te Apeldoorn
 

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

1.    besluitonderdeel C. in de beschikking goedkeuring d.d. 27 juni 2023 met kenmerk SdG/ctw/2023/293 voor de verkoop van het navolgende appartementsrecht in te trekken:  

1.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 31, omvattende:
a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 114 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 52, omvattende:
a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
3.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 128, omvattende:
a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan: de heer P.S. en mevrouw P.Z. te K., tegen een prijs van € 113.629.95 v.o.n.

2.    Goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

A.

1.    Het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 20, omvattende:
a.    Het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 86 te Goes;
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 71, omvattende:
a.    Het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond;
3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 113, omvattende:
a.    Het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes aan:
    Mevrouw J.H. te G., tegen een bedrag van €111.163,58 v.o.n.inclusief parkeerplaats.

B.

1.    Het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 31, omvattende:
a.    Het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 114 te Goes;
2.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 52, omvattende:
a.    Het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond;

3.    Het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 128, omvattende:
a.    Het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
b.    Het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes aan: 
De heer P.S. te K., tegen een bedrag van €113.629,95 v.o.n. inclusief parkeerplaats.

Casus 4974 Careyn, Locatie Gaslaan 14-18 te Maarssen

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Careyn te Delft, voor de verkoop ‘as is, where is’ van de eigendom van het perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Gaslaan 14, 16 en 18 te Maarssen, kadastraal bekend als gemeente Maarssen, sectie A, nummers 3321 en 3494, tezamen groot 9a 58ca., tegen een verkoopprijs van € 850.000,- k.k. aan koper Explorius Vastgoedontwikkeling BV te Rijssen en/of nader te noemen meester.

Casus 5037 Careyn, Voornesteyn, De Eik 68 te Hellevoetsluis

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Careyn te Delft voor de verkoop van circa 25 are en 85 centiare grond inclusief opstallen met het kadastrale nummer E 1841 gemeente Hellevoetsluis, tegen een verkoopprijs van € 405.000,- k.k. aan Stichting Maasdelta Groep te Spijkenisse.

Casus 5230 Medisch Spectrum Twente, verhuur ruimte Prins Bernhardstraat 17 te Oldenzaal

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Medisch Spectrum Twente te Enschede voor de verhuur van de bedrijfsruimte, gelegen aan de Prins Bernhardstraat 17, 7573 AN te Oldenzaal, ter grootte van ca. 356 m2 vvo, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 27.070,68 vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI) voor het eerst per 1 januari 2024, voor een periode van 10 jaren met verlengperioden van telkenmale 5 jaren, ingaande op de eerste dag dat de hoofdaannemer in opdracht van Huurder gaat starten met de (ver)bouwactiviteiten aan Stichting Zorggroep Sint Maarten te Denekamp.

Casus 5249 De Hartekamp Groep, Bolwerkse Poort 18-21-23/73-75/14-16 Calypso 18-20-22 te Nieuw Vennep

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting de Hartekamp Groep te Velserbroek, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Bolwerksepoort 19, te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 3242, groot 1 are 96 centiare tegen een bedrag van € 515.000,- k.k. aan de heer A.P. en mevrouw A.P. te H.;
2.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting de Hartekamp Groep te Velserbroek, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Bolwerksepoort 21, te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 3243, groot 1 are 94 centiare tegen een bedrag van € 508.000,- k.k. aan mevrouw A.B. en heer Z.B. te N.;
3.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting de Hartekamp Groep te Velserbroek, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Bolwerksepoort 23, te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 3244, groot 2 are 86 centiare tegen een bedrag van € 565.023,- k.k. aan de heer M.H. en mevrouw M.B. te Nieuw-Vennep.

Casus 5492 Sint Anna Zorggroep, Akert te Geldrop

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sint Anna Zorggroep gevestigd te Geldrop, voor de verhuur van bedrijfsruimte gelegen te Geldrop aan de Appelaar 35, kadastraal bekend gemeente Geldrop, sectie D, nummer 3168 (gedeeltelijk), ter grootte van in totaal circa 1490 m2 bvo aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te Den Haag, voor gebruik als noodopvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en als kantoorruimte en door huurder aangewezen ketenpartners ten behoeve van de opvang van voornoemde vreemdelingen, tegen een jaarlijkse kale huurprijs van € 250.000,- excl. btw, de huur ingaande op 1 september 2023 voor een periode van 3 jaar en loopt, behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden, tot en met 31 augustus 2026, waarbij de huurprijs jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2024 wordt geïndexeerd volgens het CPI tot een maximum van 7.5%.

Casus 5516 Gelre Ziekenhuizen, Verhuur locatie Gelre Apeldoorn te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn voor de verhuur van ca. 300 m2 vvo bedrijfsruimte (gebouwdeel K) plaatselijk bekend Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ te Apeldoorn, aan de publieksrechtelijke rechtspersoon GGD Noord- en Oost Gelderland te Warnsveld, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 40.974,- per jaar exclusief servicekosten en btw met ingangsdatum 16 november 2022 met een looptijd van 10 jaar tot en met 16 november 2032 met verlengperioden van twee maal 5 jaren daarna telkenmale met 1 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens voor het eerst per 1 januari 2024.