Vergadering van 30 mei 2023

Casus 5186 Alliade, verkoop Heremaweg 16 te Heerenveen 
Casus 5218 Pro Persona, Verhuur meerdere locaties t.b.v. statushouders     
Casus 5291 GGz Westelijk Noord Brabant, Verhuur locatie De Schelde te Halsteren  
Casus 5364 Stichting Surplus, (onder)verhuur Zorghotel te Breda

Casus 5186 Alliade, verkoop Heremaweg 16 te Heerenveen

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. beslispunt 2 van het goedkeuringsbesluit van 11 oktober 2022 met kenmerk: DvG/ctw/2022/557 in te trekken;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Heremaweg 16, 8444 AP te Heerenveen, kadastraal bekend: gemeente Knijpe, sectie C, nummer 2905, groot ca. 4a 40ca, tegen een prijs van € 225.000,- k.k. aan de heer F.N. en mevrouw N.V. te Heerenveen. 

Casus 5218 Pro Persona, Verhuur meerdere locaties t.b.v. statushouders

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona GGZ te Wolfheze, statutair gevestigd te Renkum, voor de verhuur van 15 woningen te Wolfheze aan de:
a.    Lupine 4-77 en 4-78;
b.    Anemoon 4-80;
c.    Reseda 4-81 en 4-82;
d.    Clematis 4-83 en 4-84;
e.    Hazelaar 4-85 en 4-86;
f.    Magnolia 4-89 en 4-90;
g.    Jasmijn 4-91 en 4-92;
h.    Ribes 4-95 en 4-96;
tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 148.701,27 exclusief btw en servicekosten en jaarlijks per 1 juli te indexeren, voor het eerst per 1 juli 2023, met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI) reeks alle huishoudens, ingaande per 27 maart 2023 tot en met 31 december 2024 aan Stichting Vivare te Arnhem.

Casus 5291 GGz Westelijk Noord Brabant, Verhuur locatie De Schelde te Halsteren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant te Halsteren, voor de verhuur van afdeling 8 in gebouw De Schelde aan de Hoofdlaan 7, 4661 AH te Halsteren tegen een gebruikersvergoeding van € 133.656,- per jaar exclusief btw, ingaande per 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 met de mogelijkheid tot verlengperioden van telkenmale 2 maanden aan Incluzo te Goes.

Casus 5364 Stichting Surplus, (onder)verhuur Zorghotel te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Surplus Zorg te Breda voor de onderverhuur van de bedrijfsruimte, bekend als ‘Hotel Merlinde’, met een oppervlakte van circa 4070 m², gelegen aan de Schorsmolenstraat 6 te Breda, alsmede parkeerplaatsen op het bij het gebouw behorende terrein, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie F, nummer 1229 aan Stichting Thebe Wonen en Zorg te Breda ingaande 15 juli 2023 voor een periode van 2 jaar, 11 maanden en 17 dagen tot en met 30 juni 2026 tegen een huurprijs van € 575.000,- (geen btw) per jaar. De huur wordt jaarlijks per 1 april met ingang van 1 april 2024 aangepast met een vast indexeringspercentage van 2,25%.