Vergadering van 4 april 2023

Casus 5042 Gors, verkoop Edisonstraat 2  te Terneuzen

Casus 5042 Gors, verkoop Edisonstraat 2 te Terneuzen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Gors te Goes, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met schoolgebouw en verdere aanhorigheden aan de Edisonstraat 2, 4532 LM te Terneuzen, kadastraal bekend: gemeente Terneuzen, sectie E, nummer 2682, groot ca. 12a 85a, tegen een prijs van € 269.000,- k.k. aan de heer P.F. en mevrouw M.B. te M.