Vergadering van 7 februari 2023

Casus 4620 GGzWNB, verhuur deel Horst-Linge op Landgoed Vrederust te Halsteren
Casus 5153 Amarant, verkoop De Gouwberg 1 t/m 7 te Rijsbergen
Casus 5252 Amarant, verkoop Lagestraat 8-10 te Rijsbergen       

Casus 4620 GGzWNB, verhuur deel Horst-Linge op Landgoed Vrederust te Halsteren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant te Halsteren voor de verhuur van de bedrijfsruimte van een gedeelte van het pand Horst-Linge aan de Oude Molenbaan 10-12, 4661 AG te Halsteren, kadastraal bekend onder de aanduiding HSR00-D-3491, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 63.999,96 exclusief btw en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI) reeks alle huishoudens, voor een periode van 3 jaar zonder verlengperioden, ingaande per 12 december 2022 aan Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Casus 5153 Amarant, verkoop De Gouwberg 1 t/m 7 te Rijsbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant te Tilburg, voor de verkoop van de eigendom van de percelen grond met zorgwoningen en verdere aanhorigheden aan De Gouwberg 1, 3, 5 en 7, 4891 NP te Rijsbergen, kadastraal bekend: gemeente Rijsbergen, sectie B, nummers 5029, 5034 en 5036, groot ca. 44a 32ca, tegen een prijs van € 850.000,- k.k. aan SoMa Vastgoed B.V. te Zundert.

Casus 5252 Amarant, verkoop Lagestraat 8-10 te Rijsbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant te Tilburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met (boven)woning, bedrijfsruimte, ondergrond en verdere aanhorigheden aan de Lagestraat 8-10, 4891 CD te Rijsbergen, kadastraal bekend: gemeente Rijsbergen, sectie H, nummers 2986 en 2985, groot ca. 2a 51ca, tegen een prijs van € 365.000,- k.k. aan de heer D.A. te W.