Vergadering van 7 maart 2023

Casus 4389 Antes, verkoop loc. Albrandswaardsedijk 74 te Poortugaal
Casus 5097 Rijndam, geen vernietiging HOVK te Rotterdam
Casus 5381 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), verhuur aan Zorgkoepel West-Friesland te Hoorn

Casus 4389 Antes, verkoop loc. Albrandswaardsedijk 74 te Poortugaal

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Antes Zorg B.V. te Poortugaal, voor de verkoop van de eigendom van twee percelen grond aangemerkt als buitendijks gebied te Poortugaal plaatselijk bekend: Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA te Poortugaal, kadastraal bekend: gemeente Poortugaal, sectie C, nummer 1866, groot ca. 60.695 m2 en gemeente Poortugaal, sectie C, nummer 1868, groot ca. 90.770 m2, tegen een prijs van € 85.000,- k.k. aan Stichting Het Zuid-Hollands Landschap te Delft.

Casus 5097 Rijndam, geen vernietiging HOVK te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid voor de verhuur tussen Stichting Rijndam Revalidatie te Rotterdam met Stichting Orthopedietechniek de Hoogstraat, onderdeel van De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht van bedrijfsruimte, groot ca. 335 m² vvo, gelegen in het pand aan de Westersingel 300 te Rotterdam, kadastraal bekend, gemeente Rotterdam, sectie AG, nummer 2367, tegen een kale aanvangsjaarhuurprijs van € 58.625,- inclusief btw, voor onbepaalde tijd ingaande per 1 januari 2015;
  2. goedkeuring te verlenen voor de verhuur tussen Stichting Rijndam Revalidatie te Rotterdam met Stichting Orthopedietechniek de Hoogstraat, onderdeel van De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht van bedrijfsruimte, groot ca. 619,5 m² vvo, gelegen in het pand aan de Westersingel 300 te Rotterdam, kadastraal bekend, gemeente Rotterdam, sectie AG, nummer 2367, tegen een kale aanvangsjaarhuurprijs van € 94.603,44 vrij van btw, voor de duur van 5 jaar tot en met 31 december 2025, waarbij behoudens opzegging de overeenkomst met telkenmale 1 jaar wordt verlengd. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2022 geïndexeerd conform de Consumentenprijsindex (CPI).

Casus 5381 Westfries Gasthuis (Dijklander ziekenhuis), verhuur aan Zorgkoepel West-Friesland te Hoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dijklander Ziekenhuis te Hoorn voor de verhuur van 567,4 m2 vvo (kantoorruimte) in het gebouw gelegen aan de Maelsonstraat 7 te Hoorn, op de 2e en 3e verdieping, alsmede de kamers 113 en 114 op de 1e verdieping, aan Zorgkoepel West-Friesland te Hoorn tegen een kale jaarhuurprijs van € 79.436,00 (zijnde € 140,00 per m2 vvo) voor een periode van 3 jaar, ingaande op 1 juli 2022 en lopende tot en met 30 juni 2025, met de optie tot verlenging voor een aansluitende periode van 1 jaar derhalve tot 30 juni 2026 en daarna met aansluitende perioden van telkenmaal 1 jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks per 1 januari en voor het eerst per 1 januari 2023 wordt geïndexeerd op basis van de CPI alle huishoudens.