Vergadering van 8 augustus 2023

Casus 4481 GGz Westelijk NoordBrabant, verhuur perceel grond te Halsteren     
Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes
Casus 4652 Reinier de Graaf Groep, Diaconessenhuis te Voorburg
Casus 5198 Altrecht, Brandweerpost, Dolderseweg 164 te Den Dolder
Casus 5334 Thebe, verkoop locatie Professor de Quayplein 6 te Almkerk
Casus 5336 Thebe, verkoop locatie De Doelen 2 te Loon op Zand
Casus 5337 Thebe, verkoop locatie Gijselsweer 26 te Raamsdonksveer
Casus 5339 Thebe, verkoop locatie Van der Marktstraat 40 te Zevenbergen  
Casus 5354 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop Groene Kruisgebouw Heythuysen      
Casus 5357 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop Kantoorgebouw Westhoven 5      
Casus 5406 en 5430 Klimmendaal, verkoop Arnhemseweg 11 te Apeldoorn          
Casus 5447 Stichting Sint Anna Zorggroep, grondruil met gemeente Geldrop-Mierlo van perceel grond
Casus 5463 Xonar, verkoop Zoetmanstraat 75 te Maastricht          

Casus 4481 GGz Westelijk NoordBrabant, verhuur perceel grond te Halsteren  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant te Halsteren voor de verhuur van een perceel grond aan de Hoofdlaan 12, 4661 AA Halsteren, kadastraal bekend: gemeente Halsteren, sectie D, nummer 3381, groot ca. 4780 m2, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 35.850,- en vanaf 1 maart 2022 bijgesteld naar € 39.420,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 maart te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens; ingaande per 1 juli 2018 voor een periode van 7 jaren met een enkele verlengmogelijkheid van 3 jaren aan Stichting tanteLouise te Bergen op Zoom.

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen loc. Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

A.
1.        het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 11, omvattende:
    a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 62 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 65, omvattende:
    a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
3.        het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 119, omvattende:
    a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan mevr. P.W. te G. tegen een bedrag van €111.163,58 v.o.n.


B.
1.        het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 21, omvattende:
    a.    het tachtig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (80/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 88 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 58, omvattende:
    a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
3.        het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 112, omvattende:
    a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan MGW Management B.V., gevestigd te Utrecht, tegen een bedrag van €101.298,12 v.o.n.

C.
1.        het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 29, omvattende:
    a.    het tachtig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (80/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 110 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 50, omvattende:
    a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 

3.        het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 126, omvattende:
    a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan mevr. N.V. te G. tegen een bedrag van €103.764,49 v.o.n.

D.
1.        het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 47, omvattende:
    a.    het vijfennegentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (95/5.665e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 2, bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen het Gebouw;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de zesde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 164 te Goes;
2.    het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 49, omvattende:
    a.    het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
3.        het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding 3018-A, appartementsindex 135, omvattende:
    a.    het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in de hiervoor sub 1.a. breder omschreven gemeenschap;
    b.    het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;
aan de heer G.G. te A., of een nader te noemen meester, tegen een bedrag van € 125.961,78 v.o.n.

Casus 4652 Reinier de Graaf Groep, Diaconessenhuis te Voorburg

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinier de Graaf Groep, gevestigd te Delft, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend als Diaconessenhuis, gelegen nabij de Fonteynenburghlaan te Voorburg, kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie F, nummer 8813, groot circa 30.431 m2, aan Woonhave Ontwikkeling B.V., gevestigd te Rotterdam, tegen een prijs van € 10.650.000,- k.k;
 2. dat er ingevolge artikel 18 van de WTZi en het bepaalde in artikel 14 lid 3 sub b jo. artikel 14 lid 4 van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken van het College sanering, geen goedkeuring vereist is voor het vestigen van erfdienstbaarheden ten behoeve van vluchtroutes en voor licht en uitzicht door Stichting Reinier de Graaf Groep, verband houdend met de verkoop genoemd onder 1., ten gunste van Woonhave Ontwikkeling B.V. 

Casus 5198 Altrecht, Brandweerpost, Dolderseweg 164 te Den Dolder

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht te Utrecht, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met verdere aanhorigheden zoals schetsmatig is weergegeven op een aan de koopovereenkomst aangehechte situatieschets met kenmerk G12-1G, plaatselijk bekend Dolderseweg 164, 3734 BN te Den Dolder, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie A, nummer 4845, groot ca. 1319 m2 tegen een koopprijs van 180.000,- kosten koper aan de publieksrechtelijke rechtspersoon de gemeente Zeist te Zeist.

Casus 5334 Thebe, verkoop locatie Professor de Quayplein 6 te Almkerk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Thebe Zorg Thuis B.V. te Tilburg, voor de verkoop van een wijkgebouw met ondergrond, plaatselijk bekend te (4286 AE) Almkerk, aan de Professor de Quayplein 6, kadastraal bekend: gemeente Woudrichem, sectie E, nummer 1863, groot 694 m2, tegen een prijs van € 350.000,- k.k. aan de heer R.B. te D. en de heer A.H. te A.

Casus 5336 Thebe, verkoop locatie De Doelen 2 te Loon op Zand

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Thebe Zorg Thuis B.V. te Tilburg, voor de verkoop van een vrijstaand wijkgebouw met ondergrond, plaatselijk bekend te (5175 CP) Zevenbergen, aan de Doelen 2, kadastraal bekend: gemeente Loon op Zand, sectie N, nummer 1685 en 583, groot 1224 m2, tegen een prijs van € 303.333,33- k.k. aan ’t Hooge Nest B.V. te Loon op Zand en Armon B.V. te Loon op Zand.

Casus 5337 Thebe, verkoop locatie Gijselsweer 26 te Raamsdonksveer

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Thebe Zorg Thuis B.V. te Tilburg, voor de verkoop van een vrijstaand wijkgebouw met ondergrond en parkeerplaatsen, plaatselijk bekend te (4942 AJ) Raamsdonksveer, aan de Gijselsweer 26, kadastraal bekend: gemeente Raamsdonk, sectie K, nummer 5132, groot 1118 m2, tegen een prijs van € 332.000,- k.k. aan Erfgoed Fort Prins Frederik b.v. te Asperen.

Casus 5339 Thebe, verkoop locatie Van der Marktstraat 40 te Zevenbergen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Thebe Zorg Thuis B.V. te Tilburg, voor de verkoop van een vrijstaand wijkgebouw met ondergrond, plaatselijk bekend te (4761 KC) Zevenbergen, aan de Van der Marktstraat 40 te Zevenbergen, kadastraal bekend: gemeente Zevenbergen, sectie L, nummer 1018, groot 705 m2, tegen een prijs van € 365.000,- k.k. aan de Stichting Marokkanen Zevenbergen te Zevenbergen.

Casus 5354 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop Groene Kruisgebouw Heythuysen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg te Venlo, voor de verkoop van de eigendom van het zorgcentrum “Groene Kruis Gebouw Heythuysen”, plaatselijk bekend Schoolstraat 35, 6093 EH, Heythuysen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie C, nummer 3956, groot 22 are en 75ca tegen een prijs van € 825.000,- k.k. aan JustReal Estate B.V. te Rotterdam;
 2. Ingevolge artikel 18 van de WTZi niet de vernietigbaarheid in te roepen van de volgende verhuringen door Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg te Venlo:
 • bedrijfsruimte, nader aangegeven in een bijlage, gelegen aan de Schoolstraat 35 te Heythuysen, aan Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo, tegen een aanvangshuurprijs van € 19.380,- per jaar, geen btw, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en de huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2012;
 • bedrijfsruimte van circa 342 m2 bvo gelegen aan de Schoolstraat 35 te Heythuysen aan Stichting Maatschappelijk Werk Midden-Limburg te Weert, tegen een aanvangshuurprijs van € 28.807,- per jaar (en een aanvangsincentive van € 2473,- per jaar), geen btw, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en de huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2019.

Casus 5357 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop Kantoorgebouw Westhoven 5

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg te Venlo, voor de verkoop van de eigendom van het bedriifscomplex met opstallen, parkeerterrein en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Westhoven 5 te Roermond, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie H nummer 1594 ter grootte van 41 are 95 centiare tegen een prijs van € 2.373.110,- k.k. aan Energy Beheer B.V. te Echt;
 2. ingevolge artikel 18 van de WTZi niet de vernietigbaarheid in te roepen van de volgende verhuringen door Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg te Venlo:
 • bedrijfsruimte van circa 886 m2 vvo en tien parkeerplaatsen aan Westhoven 5 te Roermond, aan Rughuis Roermond B.V. te Roermond, tegen een aanvangshuurprijs van € 72.000,- per jaar, geen btw, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en de huurovereenkomst is ingegaan op 1 december 2018;
 • bedrijfsruimte van circa 650 m2 vvo en twintig parkeerplaats aan Westhoven 5 te Roermond aan Stichting Proteion te Horn, tegen een aanvangshuurprijs van € 52.402,96,- per jaar, geen btw, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en de huurovereenkomst is ingegaan op 1 december 2019;
 • bedrijfsruimte van circa 177 m2 vvo aan Westhoven 5 te Roermond aan Stichting Vincent van Gogh te Venray, tegen een aanvangshuurprijs van € 19.336,- per jaar, geen btw, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en de huurovereenkomst is ingegaan op 15 januari 2015.

Casus 5406 en 5430 Klimmendaal, verkoop Arnhemseweg 11 te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Klimmendaal te Arnhem, voor de verkoop van de eigendom van twee percelen grond met de daarop staande gebouwen aan de Arnhemseweg 11 te 7331 BA Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie N, nummers 9338 en 9337, respectievelijk groot ca. 1ha 52a 2ca en 6a 23 ca, tegen een prijs van € 4.400.000,- k.k. aan Ad Infinitum B.V. te Hoenderloo met zetel in Apeldoorn.

Casus 5447 Stichting Sint Anna Zorggroep, grondruil met gemeente Geldrop-Mierlo van perceel grond

 1. het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de grondruil tussen Stichting Anna Zorggroep te Geldrop en de gemeente Geldrop waarbij Stichting Anna Zorggroep het perceel rond nabij Grote Bos, kadastraal bekend gemeente Geldrop, sectie F nummer 3221 (groot 922 m2) ruilt tegen het perceel grond nabij Grote Bos, kadastraal bekend gemeente Geldrop, sectie F, nummer 3236 (groot 922 m2), met gesloten beurzen;
 2. het College sanering zorginstellingen besluit niet achteraf een goedkeurende beschikking voor de voornoemde transactie af te geven.

Casus 5463 Xonar, verkoop Zoetmanstraat 75 te Maastricht

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst met Stichting SeysCentra voor de verhuur van ca. 303 m2 kantoorruimte in het pand aan de Zoetmanstraat 75, 6217 NT Maastricht ingaande per 1 mei 2020 voor 5 jaren met een verlengperiode van 3 jaren en daarna telkenmale 1 jaar met een all-in-aanvangsjaarhuur van € 42.000,- jaarlijks te indexeren per 1 januari voor het eerst 1 januari 2021;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Xonar te Maastricht, voor de verkoop van een perceel grond met het daarop staande gebouw aan de Zoetmanstraat 75, 6217 NT Maastricht, kadastraal bekend: gemeente Maastricht, sectie L, nummer 4656, groot ca. 2ha 84a 20ca, tegen een prijs van € 3.500.000,- k.k. aan Stichting Elisabeth Strouven te Maastricht.