Één op ééntransactie

Er kunnen voor een instelling gegronde redenen zijn om af te wijken van het beleid om meerdere biedingen tot stand te laten komen. In dat geval stuurt de instelling een schriftelijk één-op-éénverzoek naar het College sanering.

De gemachtigde voorziet het gemotiveerde verzoek van de instelling van zijn/haar advies en dit wordt voorgelegd aan het College. Het College beoordeelt verzolgens het verzoek en advies en stemt al dan niet in met het verzoek. De instemming met het aangaan van de een-op-eenonderhandelingen verneemt de instelling schriftelijk .

Na deze instemming kan de instelling het vervreemdingsproces voortzetten met de beoogde partij. Ook in dit proces zal de gemachtigde toezicht houden op de totstandkoming van de marktconforme prijs. De marktconforme prijs wordt dan bepaald door ten minste twee taxaties. Omdat de markt niet zijn werk kan doen wordt minimaal de hoogste taxatieprijs gevolgd.