Beleidslijn ter voorkoming van belangenverstrengeling bij gemachtigden

Het College sanering maakt gebruik van gemachtigden. Het begrip gemachtigden is in het Uitvoeringsbesluit WTZi opgenomen. In artikel 8.3 is bepaald dat het College sanering ten behoeve van de sanering en het toezicht daarop een gemachtigde kan aanwijzen. De gemachtigde is onder verantwoordelijkheid van het College sanering belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens artikel 17 van de wet gestelde regels.